Kanserle Mücadelenin Artık Okulu Var

Çağımızın korkutucu hastalıklarından birisi olan kanser önlenebilir bir hastalıktır. Sigaradan uzak bir yaşam, doğru beslenme tarzı ve düzenli egzersizin tüm kanserlerin neredeyse yarısından çoğunu ortaya çıkmadan önlediği bilinmektedir. Bununla birlikte kanser tedavisinde başarının sırları erken tanı, teknolojinin doğru kullanılması, kanser alanında yetkin hekimlerin hastayı disiplinler arası ortak bir platformda değerlendirmesi, tedavi planını hastaya ve hastanın tümörüne özgü planlamasıdır. Kanserden korunmada ve erken tanıda en belirleyici faktör toplumsal bilinçlenmedir. Bilinçli bir toplum konunun profesyonelleri, yerel yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile gerçekleşebilir.

Kanser tanı ve tedavisinde Türkiye'de ilk'lerin gerçekleştirildiği en gelişmiş merkezlerinden biri olarak hizmet veren Medstar Kanser Merkezi, "Kanserle Savaş" misyonu doğrultusunda toplumu bilgilendirmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile "Kanser Okulu" nu hayata geçiriyor.

Kanser Okulu ile halkımızın doğru bilgiye ulaşımın kolaylaştırılması, çıkar amaçlı oluşturulmaya çalışılan toplumsal kanser korkusunu azaltılması, kanserin önlenebilir bir hastalık olduğu algısının pekiştirilmesi ve kanserde erken tanı için farkındalık yaratılması amaçlandı.

Katılımcılar; kanserden korunmak için rutin kontrollerin önemi, ailesel faktörler, erken tanı ve tedavi yöntemleri konusunda merak ettikleri tüm soruların yanıtlarına en doğru ve hızlı şekilde ulaşacak.